Sách mới

  • Tổng quan về kinh tế lượng, mô hình hồi quy tuyến tính 2 biến và mở rộng mô hình hồi quy 2 biến, mô hình hồi quy bội, hồi quy với biến giả, đa cộng tuyến, phương sai thay đổi, tự...
  • “Trưởng thành lấy đi điều gì?” là cảm xúc của một thiếu nữ đương độ 20 nhưng lại giàu có về trải nghiệm đời sống, tình yêu và con người. Cuốn sách bao hàm trong năm phần, mỗi...
  • Nhờ Heidi mà ta nhận ra rằng, muốn kết bạn thì trước tiên chúng ta phải là một người bạn.
  • Câu chuyện về hai cậu bé từng là bạn của nhau ở Afghanistan, cũng chính là một tác phẩm phi thường về văn hóa San Francisco Chronicle
  • Tiểu thuyết Bà Đại Sứ được viết dựa trên cuộc đời thực của bà Helen Keller và tác phẩm Chuyện đời tôi của bà. Cuộc đời của Helen Keller với biết bao sự dày công khổ luyện, vượt...
  • Trình bày về lập trình hướng đối tượng, hàm trong C++, khái niệm về các lớp...

Pages