DỊCH VỤ ĐẶT PHÒNG LÀM VIỆC NHÓM

Yêu cầu đặt phòng trước 48h so với thời gian mong muốn sử dụng để được xếp lịch và phản hồi.

Sau khi bạn điền yêu cầu đặt phòng này, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để kiểm tra kỹ lưỡng thông tin chi tiết và khả năng cung ứng trước khi hoàn tất đặt phòng. 

Một số lưu ý:

- Phòng đặt tối thiểu số người sử dụng 06 người. Dưới 06 người vui lòng sử dụng không gian chung để tối ưu phòng và tiết kiệm điện.

- Tuân thủ nội quy, quy định của Thư viện và Khu tự học

- Người đặt phòng chịu trách nhiệm về các phát sinh, vi phạm trong quá trình sử dụng Phòng nhóm.

LINK: https://forms.gle/yAaNJXQtTbSCX7xu8

Nếu bạn muốn nhận được dịch vụ nhanh hơn và muốn có thông tin trực tiếp về tình trạng phòng đã đặt, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 0246.291 8118 | Số máy lẻ: 117 hoặc địa chỉ email library@phenikaa-uni.edu.vn
 
LỊCH PHÒNG NHÓM ĐÃ DUYỆT: Tại đây