Dịch vụ Photocopy sao chụp tài liệu

Thư viện phục vụ tất cả nhu cầu in, sao tài liệu cho bạn đọc tại các bộ phận phục vụ. Bạn đọc có nhu cầu sao chép tài liệu, xin liên hệ với quầy thủ thư tại các phòng đọc.