Dịch vụ nghiệp vụ thư viện

MƯỢN - TRẢ TÀI LIỆU

1. Làm thế nào để mượn tài liệu đọc tại chỗ?

Đối với tài liệu tại các phòng đọc tự chọn, bạn có thể lấy tài liệu từ trên giá xuống để tham khảo. Mỗi lần lấy ra bàn đọc 01 cuốn tài liệu, lấy tối đa 2 cuốn trong các trường hợp sau:

 -  01 cuốn lý thuyết + 01 cuốn bài tập.

 -  01 cuốn ngoại văn + 01 từ điển tra cứu

 -  02 cuốn bộ tập

 Sau khi đọc xong, bạn đọc để tài liệu tại chỗ yêu cầu để thủ thư xếp lên giá.

 Để mượn tài liệu, bạn cần xuất trình thẻ hợp lệ, điền đầy đủ thông tin vào phiếu yêu cầu và mượn tại quầy thủ thư trong các phòng đọc của thư viện.

 2. Đọc tài liệu tại chỗ ở đâu?

Không gian phòng đọc: toàn bộ không gian Phòng 103 và Phòng 105 – của tòa nhà A4  là các phòng đọc và không gian đọc sách.

 -  Phòng đọc 1 (P103): Không gian đọc mở, có thiết bị tra cứu với hơn 40 chỗ ngồi

 -  Phòng đọc 2 (P105): Không gian đọc mở, có thiết bị tra cứu với hơn 40 chỗ ngồi

 *  Nội dung kho tài liệu

 -  Phòng đọc 1: Kho tài liệu có chỉ số Phân loại DDC từ 000 đến 599

 -  Phòng đọc 2: Kho tài liệu có chỉ số Phân loại DDC từ 600 đến 999 và các Khóa luận, Luận văn, Luận án đọc tại chỗ.

 -  Máy tính tra cứu và đọc tài liệu số tại Phòng Xử lý thông tin (P104-A4).

 *  Cách thức tổ chức kho tài liệu

Phòng đọc được tổ chức theo hình thức kho mở tự chọn. Tài liệu trong kho sắp xếp theo Chỉ số phân loại DDC.

 * Thời gian phục vụ: Thứ Hai - Thứ Sáu.

 -         Sáng: 8h00 – 12h00

 -         Chiều: 13h00 – 17h00.

  3. Mượn tài liệu về nhà ở đâu?

Bạn đọc liên hệ thủ thư tại các phòng đọc, hoặc thủ thư tại Phòng 104 - Nhà A4 để làm các thủ tục mượn tài liệu về nhà.

Bạn đọc cũng có thể đặt mượn tài liệu thông qua trang web http://elib.phenikaa-uni.edu.vn/  sau đó đến Thư viện để hoàn tất thủ tục mượn và nhận tài liệu.

4. Có thể mượn tối đa bao nhiêu tài liệu? Trong thời gian bao lâu?

1. Đối với bạn đọc là sinh viên:

 - Người sử dụng được mượn về nhà tối đa 05 tài liệu/1 lần, trong đó:

 - Đối với các giáo trình: số lượng tối đa 10 cuốn, được mượn 150 ngày/ tài liệu (1 học kỳ) và không được phép gia hạn

 - Đối với tài liệu tham khảo chuyên ngành: số lượng tối đa 5 cuốn được mượn 90 ngày/ tài liệu và được gia hạn tối đa 2 lần mỗi lần 3 ngày.

- Đối với sách tham khảo thông thường: số lượng tối đa 3 cuốn được mượn 15 ngày và không được phép gia hạn.

 - Đối với tài liệu có dán 01 dấu đỏ (tài liệu nội sinh, tài liệu quý hiếm, tài liệu tra cứu, …), báo – tạp chí khác: không được mượn về nhà.

 2. Đối với cán bộ, giảng viên: 

 - Đối với các giáo trình: số lượng tối đa 10 cuốn, được mượn không giới hạn thời gian đối với giáo trình thuộc bộ môn giảng dạy.

 - Đối với tài liệu tham khảo chuyên ngành: số lượng tối đa 5 cuốn được mượn không giới hạn thời gian đối với giáo trình thuộc bộ môn giảng dạy.

 - Đối với sách tham khảo thông thường: số lượng tối đa 5 cuốn được mượn 15 ngày và được phép gia hạn 02 lần, mỗi lần 3 ngày.

 - Đối với tài liệu có dán 01 dấu đỏ (tài liệu nội sinh, tài liệu quý hiếm, tài liệu tra cứu, …), báo – tạp chí khác: không được mượn về nhà.

 3. Đối với nghiên cứu viên:

 - Đối với các giáo trình: số lượng tối đa 5 cuốn, được mượn 150 ngày/ tài liệu (1 học kỳ) và không được phép gia hạn

 - Đối với tài liệu tham khảo chuyên ngành: số lượng tối đa 10 cuốn được mượn 30 ngày/ tài liệu và được gia hạn tối đa 2 lần mỗi lần 3 ngày.

 - Đối với sách tham khảo thông thường: số lượng tối đa 10 cuốn được mượn 15 ngày và không được phép gia hạn.

 - Đối với tài liệu có dán 01 dấu đỏ (tài liệu nội sinh, tài liệu quý hiếm, tài liệu tra cứu, …), báo – tạp chí khác: không được mượn về nhà.

 4. Với các đối tượng không thuộc các đối tượng trên:

 Áp dụng chính sách lưu thông tối thiểu quy định trên Phần mềm quản lý thư viện:

 - Số lượng mượn tối đa với các tài liệu (trừ tài liệu thuộc tài liệu không cho mượn): 3 cuốn.

 - Thời gian mượn tối đa 15 ngày, không được phép gia hạn.

 5. Làm thế nào để tìm tài liệu tại thư viện?

Bạn có thể tìm tại liệu theo các cách sau:

Cách 1: Tìm kiếm trực tiếp qua các hệ thống hướng dẫn giá để sách tại từng phòng đọc mở.

Cách 2: Tìm kiếm tài liệu qua Cổng thông tin thư viện Nhà trường http://library.phenikaa-uni.edu.vn

Cách 3: Tìm kiếm tài liệu bản in trên Trang OPAC Thư viện truyền thống Nhà trường: http://elib.phenikaa-uni.edu.vn

Cách 4: Tìm kiếm tài liệu số trên trang Thư viện số của Nhà trường: http://dlib.phenikaa-uni.edu.vn

 6. Có thể tìm kiếm tài liệu của thư viện mà không cần đến thư viện được không?

Bạn có thể tìm kiếm tài liệu với máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet bằng cách:

Cách 1: Tìm kiếm tài liệu qua Cổng thông tin thư viện Nhà trường tại địa chỉ: http://library.phenikaa-uni.edu.vn

Cách 2: Tìm kiếm tài liệu bản in trên Trang OPAC Thư viện của Nhà trường tại địa chỉ: http://elib.phenikaa-uni.edu.vn

 Cách 3: Tìm kiếm tài liệu số trên trang Thư viện số của Nhà trường tại địa chỉ: http://dlib.phenikaa-uni.edu.vn

 7. Trong thư viện tài liệu được sắp xếp như thế nào?

* Đối với Phòng đọc P103 và P105: 

 Tài liệu được chia và xếp vào các dãy giá từ mục 001 => 999 theo bảng phân loại DDC, tài liệu có chỉ số phân loại nhỏ xếp trước, tài liệu có chỉ số phân loại lớn xếp sau. Xếp từ giá trong ra giá ngoài. Trong từng giá, tài liệu được xếp theo từng ngăn, theo trật từ trên xuống dưới và từ trái qua phải.

- Với các tài liệu có cùng chỉ số phân loại, căn cứ tiếp theo để sắp xếp tài liệu là trật tự Alphabet của mã Cutter. 

 - Với các tài liệu có cùng chỉ số phân loại và cùng chỉ số Cutter, căn cứ tiếp theo để sắp xếp là tập (ví dụ: tập 1 xếp tướng tập 2, rồi đến tập 3, tập 4…) và cuối cùng là xếp theo năm xuất bản của tài liệu đó.

* Phòng 102 - Kho đóng: Tài liệu được sắp xếp theo số đăng ký cá biệt.

 9. Một số thuật ngữ thư viện trong kết quả tìm kiếm (biểu ghi, chi tiết, mã xếp giá, vị trí ,...) có nghĩa là gì?

 -  Biểu ghi: cho biết thông tin chung về tài liệu như mã xếp giá (call number), tên tài liệu, tác giả, năm xuất bản, số trang ,... Mỗi tên sách có một biểu ghi chung cho tất cả các copy.

 -  Chi tiết: ngoài một số thông tin như trong biểu ghi, tại đây có thông tin chi tiết về từng bản copy như vị trí (location), tình trạng (status), mã vạch (barcode),...

 -  MARC: thông tin tài liệu hiển thị theo các trường MARC, phục vụ cho cán bộ làm nghiệp vụ thư viện

 -  Mã xếp giá (Call number):là một tổ hợp các ký tự cho biết vị trí của tài liệu trên giá.

 Chỉ số phân loại DDC: Chỉ số phân loại được lấy từ bảng phân loại thập phân Dewey (DDC)

 Ví dụ:  Tài liệu Hồi sức cấp cứu và gây mê trẻ em

 Sẽ có kí hiệu phân loại là  618.92               

 Trong đó 618        Các ngành y học khác Phụ khoa và sản khoa

                          .9           Nhi khoa và lão khoa

                          .92        Nhi khoa

 Chỉ số Cutter: chỉ số Cutter, mã hóa dựa trên tiêu đề mô tả chính của tài liệu (tên tài liệu)

 VD: C125H: Nhan đề tài liệu bắt đầu bằng: Câu hỏi …

 2006 : Năm xuất bản

 Trạng thái (Status): Cho biết tình trạng của tài liệu:

 + Chỉ đọc tại chỗ: tài liệu trên phòng đọc hoặc trong kho đóng, chỉ có thể đọc tại chỗ chứ không được phép mượn về nhà.

 + Sẵn sàng: tài liệu đang nằm tại 02 phòng mượn, có thể mượn về nhà.

 + Ví dụ "Ngày hết hạn: 3-18-2009 16:00": tài liệu đã được bạn đọc khác mượn, ngày trả là 3-18-2009 (tháng-ngày-năm).

 9. Khi làm mất tài liệu, tôi cần liên hệ với bộ phận nào?

Bạn liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Thông tin Thư viện (P.103-Nhà A4).

Email:elib@phenikaa-uni.edu.vn

 10. Khi trả tài liệu quá hạn, tôi cần làm gì?

Khi trả tài liệu quá hạn, bạn cần liên hệ với Trung tâm Thông tin Thư viện (P.103 - Nhà A4) nộp phí phạt để có thể tiếp tục mượn tài liệu tại Thư viện.

Mức phí phạt hiện tại là 2.000đ/ngày/tài liệu.

 11. Làm thế nào để có được toàn văn của tài liệu khi tôi ở xa hoặc thuộc các tỉnh ngoài Hà Nội?

Bạn cần liên hệ với Trung tâm Thông tin Thư viện (P.103 – Nhà A4).

Email:elib@phenikaa-uni.edu.vn

 12. Có thể gia hạn cho tài liệu bằng những cách nào? Có thể gia hạn tối đa bao nhiêu lần? Khi đã quá hạn trả thì có gia hạn được không? Có thể gia hạn cho tài liệu là giáo trình không?

Có hai cách để gia hạn tài liệu. Bạn đọc có thể gia hạn tại Thư viện hoặc tự gia hạn qua Website Thư viện. 

13. Trên máy tìm kiếm thông báo Tài liệu “Sẵn sàng”, nhưng tìm không thấy Tài liệu trong kho, tôi cần làm thế nào?

Trước tiên, bạn nên kiểm tra chắc chắn rằng mình đã tìm đúng giá và đúng vị trí trên giá sắp xếp.

Nếu vẫn chưa tìm thấy, mời bạn liên hệ trực tiếp với cán bộ thư viện để được trợ giúp.

GIA HẠN TÀI LIỆU

Có hai cách để gia hạn tài liệu. Bạn đọc có thể gia hạn tại Phòng Xử lý thông tin hoặc tự gia hạn qua Website Thư viện. Tuy nhiên tùy thuộc vào loại hình tài liệu và đối tượng bạn đọc khác nhau mà bạn đọc có thể gia hạn khác nhau. 

1. Đối với bạn đọc là sinh viên:

 - Người sử dụng được mượn về nhà tối đa 05 tài liệu/1 lần, trong đó:

 - Đối với các giáo trình: số lượng tối đa 10 cuốn, được mượn 150 ngày/ tài liệu (1 học kỳ) và không được phép gia hạn

 - Đối với tài liệu tham khảo chuyên ngành: số lượng tối đa 5 cuốn được mượn 90 ngày/ tài liệu và được gia hạn tối đa 2 lần mỗi lần 3 ngày.

- Đối với sách tham khảo thông thường: số lượng tối đa 3 cuốn được mượn 15 ngày và không được phép gia hạn.

 - Đối với tài liệu có dán 01 dấu đỏ (tài liệu nội sinh, tài liệu quý hiếm, tài liệu tra cứu, …), báo – tạp chí khác: không được mượn về nhà.

 2. Đối với cán bộ, giảng viên: 

 - Đối với các giáo trình: số lượng tối đa 10 cuốn, được mượn không giới hạn thời gian đối với giáo trình thuộc bộ môn giảng dạy.

 - Đối với tài liệu tham khảo chuyên ngành: số lượng tối đa 5 cuốn được mượn không giới hạn thời gian đối với giáo trình thuộc bộ môn giảng dạy.

 - Đối với sách tham khảo thông thường: số lượng tối đa 5 cuốn được mượn 15 ngày và được phép gia hạn 02 lần, mỗi lần 3 ngày.

 - Đối với tài liệu có dán 01 dấu đỏ (tài liệu nội sinh, tài liệu quý hiếm, tài liệu tra cứu, …), báo – tạp chí khác: không được mượn về nhà.

 3. Đối với nghiên cứu viên:

 - Đối với các giáo trình: số lượng tối đa 5 cuốn, được mượn 150 ngày/ tài liệu (1 học kỳ) và không được phép gia hạn

 - Đối với tài liệu tham khảo chuyên ngành: số lượng tối đa 10 cuốn được mượn 30 ngày/ tài liệu và được gia hạn tối đa 2 lần mỗi lần 3 ngày.

 - Đối với sách tham khảo thông thường: số lượng tối đa 10 cuốn được mượn 15 ngày và không được phép gia hạn.

 - Đối với tài liệu có dán 01 dấu đỏ (tài liệu nội sinh, tài liệu quý hiếm, tài liệu tra cứu, …), báo – tạp chí khác: không được mượn về nhà.

 4. Với các đối tượng không thuộc các đối tượng trên:

 Áp dụng chính sách lưu thông tối thiểu quy định trên Phần mềm quản lý thư viện:

 - Số lượng mượn tối đa với các tài liệu (trừ tài liệu thuộc tài liệu không cho mượn): 3 cuốn.

 - Thời gian mượn tối đa 15 ngày, không được phép gia hạn

TƯ VẤN HỖ TRỢ THÔNG TIN

Email thư viện tiếp nhận tư vấn, hỗ trợ thông tin: library@phenikaa-uni.edu.vn

ĐẶT MƯỢN TÀI LIỆU

Bước 1: Bạn đọc truy cập tài khoản thư viện tại trang http://elib.phenikaa-uni.edu.vn.

Bước 2: Bạn đọc tìm kiếm tài liệu - Chọn đặt mượn.

Bước 3: Hệ thống sẽ ghi nhận đặt mượn của bạn đọc. Cán bộ thư viện sẽ kiểm tra tình trạng cuốn sách, tài liệu bạn đọc đặt mượn trên cơ sở dữ liệu. Nếu tình trạng của tài liệu là "sẵn sàng" Cán bộ Thư viện sẽ bấm tiếp nhận yêu cầu đặt mượn của bạn đọc và bạn đọc sẽ nhận được thông báo trong tài khoản thư viện của bạn đọc về việc tài liệu đặt mượn đã sẵn sàng, bạn đọc vui lòng tới Thư viện để tiến hành ghi mượn tài liệu.

Bước 4: Bạn đọc tới Thư viện tiến hành ghi mượn tài liệu, nhận tài liệu.

ĐỌC TẠI CHỖ

Tài liệu được chia và xếp vào các dãy giá từ mục 001 => 999 theo bảng phân loại DDC, tài liệu có chỉ số phân loại nhỏ xếp trước, tài liệu có chỉ số phân loại lớn xếp sau. Xếp từ giá trong ra giá ngoài. Trong từng giá, tài liệu được xếp theo từng ngăn, theo trật từ trên xuống dưới và từ trái qua phải.

Ví dụ:

- Với các tài liệu có cùng chỉ số phân loại, căn cứ tiếp theo để sắp xếp tài liệu là trật tự Alphabet của mã Cutter.

Ví dụ:         

 - Với các tài liệu có cùng chỉ số phân loại và cùng chỉ số Cutter, căn cứ tiếp theo để sắp xếp là tập (ví dụ: tập 1 xếp tướng tập 2, rồi đến tập 3, tập 4…) và cuối cùng là xếp theo năm xuất bản của tài liệu đó.

Ví dụ:         

1.Tiêu đề đầu giá

Trên mỗi giá sẽ được dán một tiêu đề đầu giá, trong tiêu đề đầu giá sẽ thể hiện ký hiệu phân loại của các môn loại chính và các phân lớp trực thuộc. Mục đích của chúng là để chỉ chỗ cho bạn đọc, giúp bạn đọc định vị được vị trí của các tài liệu theo môn loại được sắp xếp trên các giá trong phòng.

· Mẫu tiêu đề đầu giá:                                                              

Trong mỗi giá sẽ xếp theo phân loại DDC thuộc phân lớp  thứ 3.

Ví dụ:

500 Môn loại chính là khoa học tự nhiên và toán học

511 Phân lớp thứ 3, về các nguyên lý chung của toán học

519 Phân lớp thứ 3, về xác xuất và toán ứng dụng

Tiêu đề đầu giá sẽ là:      

Môn loại chính 500

Các phân lớp thứ 3 từ 511 đến 519

2. Hệ thống chỉ chỗ

- Tại mỗi giá đều có tiêu đề chỉ dẫn các tài liệu xếp trong giá đó (tiêu đề đầu giá).

- Mỗi giá có nhiều ngăn, trong từng ngăn đều có tiêu đề chỉ dẫn tài liệu xếp trong ngăn đó (tiêu đề chi tiết)

3. Tìm tài liệu trong kho và trên giá

Sau khi tra cứu tài liệu trên máy xong (xem hướng dẫn tra cứu tài liệu bằng mục lục trực tuyến – OPAC), bạn đọc ghi Ký hiệu xếp giá (dấu hiệu quan trọng nhất để tìm tài liệu kho) và các thông tin cần thiết của tài liệu cần tìm vào phiếu ghi thông tin, vào kho tìm tài liệu theo các bước sau:

Bước 1. Căn cứ vào chỉ số phân loại, xem chỉ dẫn trên tiêu đề đầu giá để xác định vị trí giá chứa tài liệu cần tìm.

Bước 2. Tiếp cận giá, xem chỉ dẫn trên các tiêu đề chi tiết trong từng ngăn giá để xác định vị trí của tài liệu trên ngăn giá,

Bước 3. Căn cứ vào quy tắc xếp giá để tìm chính xác vị trí tài liệu cần tìm.

4. Nội dung kho tài liệu Phòng đọc mở:

          Phòng đọc 1 (P103 – Nhà A4):

Gồm các tài liệu có DDC từ 001 đến 599

          Phòng đọc 2 (P105 – Nhà A4):

Gồm các tài liệu có DDC từ 600 đến 999 và Khóa luận, luận văn.

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

Đường Tố Hữu, P. Yên Nghĩa, Q.Hà Đông Tp Hà Nội

Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

Telephone : 0246.6291 8118 | Số máy lẻ: 117

Email : elib@phenikaa-uni.edu.vn