Dịch vụ cung cấp thông tin

Email tiếp nhận xử lý: library@phenikaa-uni.edu.vn

Để sử dụng các dịch vụ thư viện liên quan tới mượn trả tài liệu vui lòng xem thêm tại đây.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Thư viện Trường Đại học Phenikaa - Phòng Xử lý thông tin - P104 - Nhà A4 - Trường Đại học Phenikaa.