Dịch vụ cung cấp thông tin

Bạn đọc vui lòng tải file Mẫu yêu cầu cung cấp thông tin đính kèm để gửi yêu cầu qua mạng.

Email tiếp nhận xử lý: library@phenikaa-uni.edu.vn

Để sử dụng các dịch vụ thư viện liên quan tới mượn trả tài liệu vui lòng xem thêm tại đây.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Thư viện Trường Đại học Phenikaa - Phòng Xử lý thông tin - P104 - Nhà A4 - Trường Đại học Phenikaa.