Sách mới

  • Những vấn đề chung về luật tố tụng dân sự và phần thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự
  • Nhật ký tiểu thư Jones đã trở thành hiện tượng ngay từ khi in ra, và thành công của bộ phim cùng tên đã biến tiểu thuyết thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu. Cuốn sách sau 10...
  • “Cristoforo Borri là người đầu tiên đã mô tả đất nước An Nam, sản vật, con người, chính thể, tín ngưỡng, tập quán của xứ này. Và ông đã mô tả mọi thứ rất tuyệt vời. Ông chỉ sống 5...
  • Giới thiệu và phân tích tất cả những thủ đoạn nơi công sở, kèm theo những giải pháp giúp người lao động biết cách vượt qua các trò bẩn đó, để đạt được thành công trong công việc.
  • Trình bày về cấu tạo và chuyển hóa chất, hóa sinh tế bào mô và cơ quan
  • Giáo trình này được chia làm 4 phần: khái niệm chung về khuyết tật và phục hồi chức năng; phục hồi chức năng cho một số dạng tật thường gặp; một số kỹ thuật lượng giá và thực hành...

Pages