Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thư viện trường Đại học Phenikaa ra đời ngay sau khi trường Đại học Thành Tây (tiền thân của trường Đại học Phenikaa) được thành lập. Thời kỳ mới thành lập Thư viện hoạt động trên cơ sở phục vụ tư liệu cho trường, trực thuộc phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên. Hoạt động Thư viện còn đơn giản, tài liệu chủ yếu là sách giáo trình, sách tham khảo chuyên ngành như: lâm nghiệp, nông nghiệp, xây dựng,…. Nguồn tài liệu được bổ sung còn ít, một phần là sách tài trợ, tặng biếu của các thầy cô trong nhà trường.

Ngày 21/11/2018, Theo quyết định số 1609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Thành Tây đã chính thức được đổi tên thành Trường Đại học PHENIKAA mở ra một chặng đường mới cho sự phát triển của Nhà trường.

Năm 2019, trước yêu cầu mở rộng quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy, trường Đại học Phenikaa đã đẩy mạnh phát triển một số chuyên ngành như: Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu, Điện – điện tử, ... Cùng với việc thành lập thêm một số khoa và bộ môn, vốn tư liệu tăng lên đáng kể.

Sau khi chuyển sang Tầng 1 – Nhà A4, Thư viện đã được bố trí 4 phòng tại tầng 1, vốn tài liệu được bổ sung, phần nào đáp ứng được yêu cầu về tư liệu cho công tác đào tạo của trường. Trong quá trình hoạt động, Thư viện  đã không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới hoàn thiện tổ chức và hoạt động, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ.

Năm 2020, Thư viện đã ứng dụng và triển khai phần mềm quản trị thư viện điện tử Koha, Thư viện số Dspace, Cổng thông tin Thư viện để nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin thư viện. Hiện nay, Thư viện đã đi vào hoạt động ổn định và từng bước hiện đại, ngày càng đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của trường Đại học Phenikaa nói riêng và của ngành giáo dục đào tạo của nước ta nói chung trong thời đại mới.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Xây dựng và phát triển Thư viện Trường Đại học Phenikaa theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với nguồn lực thông tin mạnh, sản phẩm, dịch vụ đa dạng, phong phú, tạo bước đột phá trong ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao, đảm bảo chất lượng, phục vụ hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học Phenikaa cũng như đáp ứng tốt nhu cầu của người sử dụng trong học tập và nghiên cứu; Đẩy mạnh và phát triển hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực thông tin - thư viện, mở rộng liên kết chia sẻ với các cơ quan thông tin - thư viện, góp phần mở rộng quan hệ, trao đổi thông tin với các trường đại học tiên tiến trong nước và quốc tế.

TÀI NGUYÊN VÀ DỊCH VỤ

Nguồn tài nguyên

-   Tài liệu chuyên khảo các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Khoa học Vật liệu, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Dược, Điều dưỡng, Điện - Điện tử, Cơ khí - Cơ điện tử, Hóa học – Sinh học – Môi trường, Kỹ thuật y sinh.

-    Cơ sở dữ liệu Proquest Central: Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Journal…

-   Tài liệu nội sinh, bài báo khoa học.

-   Tài liệu tra cứu: từ điển bách khoa, từ điển chuyên ngành, từ điển ngôn ngữ, almanach, số liệu thống kê...

Dịch vụ Thư viện

-   Mượn, trả, gia hạn tài liệu

-   Phục vụ đọc tại chỗ

-   Giải đáp thông tin

-    Tìm tin theo yêu cầu

-     Đào tạo người dùng tin:

+ Hướng dẫn sử dụng và tra cứu tài nguyên Thư viện

+ Đào tạo Kiến thức thông tin 

+ Kỹ năng tìm tin trên Internet

 + Kỹ năng nghiên cứu

 + Kỹ năng trích dẫn và trình bày danh mục tài liệu tham khảo bằng phần mềm Endnote theo chuẩn Quốc tế và Việt Nam

-   Hỗ trợ sử dụng thư viện và tra cứu tài nguyên (hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp tại Thư viện)

-   Hỗ trợ kỹ thuật.