Sách mới

  • Tìm hiểu cách tiếp thị hiệu quả bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội với trọng tâm độc đáo và các phương pháp hay nhất chỉ có trong Social Media Marketing : A...
  • Cuốn sách Cảm biến sinh học ADN: Nguyên lý và một số ứng dụng sẽ cung cấp các thông tin về cảm biến sinh học, cụ thể là cảm biến ADN trên cơ sở sử dụng các vật liệu polyme dẫn,...
  • Tiếp thị Kỹ thuật số, ấn bản thứ 8 là văn bản dẫn đầu thị trường, cung cấp cho bạn hướng dẫn toàn diện nhất về các chiến lược, kỹ thuật và xu hướng trực tuyến đã thay đổi cách các...
  • Trong ấn bản mới của Tiếp thị truyền thông xã hội dành cho người mới bắt đầu, những giọng nói hàng đầu của SMM là Shiv Singh và Stephanie Diamond đã xóa tan sự nhầm lẫn và chỉ cho...
  • Ấn bản kỷ niệm 25 năm Bán để thắng này đã được sửa đổi và thậm chí còn có nhiều mẹo bán hàng cũng như lời khuyên thiết thực cần thiết hơn. Với lời tựa của James Caan, doanh nhân...

Pages