Sách mới

  • Phiên bản thứ hai của Extrusion được thiết kế để hỗ trợ người vận hành, kỹ sư và nhà quản lý trong quá trình ép đùn nhằm trả lời nhanh chóng các câu hỏi thực tế hàng ngày.
  • Giáo trình: “Thuốc Y học cổ truyền” của Bộ môn Dược học cổ truyền thuộc Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh được biên soạn để giảng dạy cho đối tượng Bác sĩ...
  • Digital Marketing – Từ Chiến Lược Đến Thực Thi là cuốn sách ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT tại Việt Nam cung cấp hệ thống kiến thức bài bản nhất, cốt lõi nhất về Digital Marketing, bằng...
  • Với cách tiếp cận từng bước đơn giản, cuốn sách là lời chỉ dẫn hoàn hảo về các công cụ, kỹ thuật và khái niệm quản trị dự án . Người đọc sẽ học cách xây dựng báo cáo chiến lược,...
  • Cuốn Business Marketing Management : B2B của Hutt/Speh/Hoffman trình bày tổng quan toàn diện, chi tiết các xu hướng gần đây nhất của thị trường.
  • Digital Marketing Foundations and Strategy phiên bản thứ 5 cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết toàn diện về tiếp thị kỹ thuật số.

Pages