Sách mới

  • Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho sinh viên thuộc chuyên ngành vật liệu chất dẻo, polymer composite và kỹ thuật ô tô, đồng thời cũng phục vụ cho các kỹ sư làm việc ở các nhà máy...
  • Giáo trình Quản trị chiến lược do PGS.TS. Ngô Kim Thanh biên soạn gồm 4 học phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung học phần I - Giới thiệu chung về chiến lược và quản trị chiến lược (2...
  • Mục đích Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể lãnh đạo, quản lý các tổ chức sản xuất kinh doanh hoặc các lĩnh vực khác. Sau khi học môn này, sinh...
  • - Tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, trân trọng danh nhân là một truyền thống lâu đời và thực sự có ý nghĩa trong việc giáo dục tình yêu nước thương dân, tinh thần chống ngoại xâm,...
  • Quá trình hình thành quốc gia dân tộc Pháp. Chế độ quân chủ chuyên chế được xác lập và phát triển. Cuộc đại cách mạng Pháp 1789 và đế chế NAPOLEON BONAPARTE....Dù nếm trải những...
  • Tựa đề cuốn sách này biểu thị khát vọng của tất cả các nước đang phát triển, nhưng tiếc thay, cho đến nay, số thành đạt rất ít. Singapore là một trong số rất ít đó. Vì thế, hồi ký...

Pages