Khái luận về du lịch 관광학개론

Trong xã hội hiện đại, du lịch là một hoạt động cơ bản để mọi người theo đuổi hạnh phúc, và đã trở thành một yếu tố thiết yếu trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, du lịch tạo ra nhiều hiệu ứng lan tỏa khác nhau trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường, và đặc biệt, tầm quan trọng của du lịch với tư cách là một ngành ngày càng tăng khi hiệu ứng lan tỏa kinh tế tăng lên. Cuốn sách này đề cập đến những vấn đề cơ bản cần thiết để hiểu hiện tượng du lịch, một hiện tượng có ý nghĩa quan trọng trong xã hội hiện đại. Nó bao gồm tổng cộng 15 chương cần thiết để hiểu hiện tượng du lịch, bao gồm từ khái niệm du lịch đến đặc điểm và triển vọng của ngành du lịch, các nhóm nghề liên quan, tổ chức và đoàn thể, và các thành phần chính của ngành du lịch, trong một cuốn sách. liên quan đến du lịch.làm cho nó có thể để có được kiến ​​​​thức.