An toàn sinh học

Trình bày khái niệm an toàn và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa; các cấp độ trong an toàn sinh học; đánh giá nguy cơ phòng xét nghiệm; quản lý chất thải y tế tại phòng xét nghiệm