Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn : Chia sẻ kinh nghiệm hành nghề thực tế tại Việt Nam

Cuốn sách “ Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn” được tác giả hoàn tất và xuất bản lần đầu năm 2013.

Bốn năm đã trôi kể từ thời điểm đó và tác giả đã nhận được ý kiến góp ý của độc giả, đặc biệt là từ các bạn sinh viên luật và Luật sư. Các bạn sinh viên luật và các luật sư mới hành nghề mong muốn cuốn sách trình bày chi tiết hơn một số kỹ năng cơ bản; trong khi đó, các luật sư có kinh nghiệm hơn quan tâm đến một số kỹ năng nâng cao và các vấn đề phát sinh trong thực tế hành nghề. Cũng trong thời gian bốn năm trôi qua, tác giả đã tham gia một số chương trình đào tạo sinh viên luật và luật sư và cũng có các trải nghiệm mới của bản thân. Chính vì vậy, tác giả muốn cập nhập và viết thêm một số chủ đề khác trong cuốn sách dựa trên các góp ý của độc giả cũng như trải nghiệm mới của bản thân.