Extrusion : The Definitive Processing Guide and Handbook

Phiên bản thứ hai của Extrusion được thiết kế để hỗ trợ người vận hành, kỹ sư và nhà quản lý trong quá trình ép đùn nhằm trả lời nhanh chóng các câu hỏi thực tế hàng ngày.

Phần đầu tiên của cuốn sách cung cấp các nguyên tắc cơ bản cho người vận hành và kỹ sư về xử lý ép đùn vật liệu polyme trong máy đùn trục vít đơn và đôi. Phần tiếp theo bao gồm các chủ đề nâng cao bao gồm xử lý sự cố, thiết bị phụ trợ và đồng đùn dành cho người vận hành, kỹ sư và người quản lý. Phần cuối cùng cung cấp các nghiên cứu điển hình về ứng dụng trong các lĩnh vực chính dành cho kỹ sư như hỗn hợp, màng thổi, khuôn ép đùn, lớp phủ, bọt và tái xử lý. Hướng dẫn thực tế về ép đùn này tập hợp cả khía cạnh xử lý thiết bị và vật liệu. Nó bao gồm các chủ đề cơ bản và nâng cao, để tham khảo và đào tạo, về xử lý nhựa nhiệt dẻo trong máy đùn. Dữ liệu tham khảo chi tiết được cung cấp về các điều kiện vận hành quan trọng như nhiệt độ, quy trình khởi động, tốc độ cắt, giảm áp suất và độ an toàn. Hướng dẫn thực tế về lựa chọn, thiết kế và tối ưu hóa các quy trình và thiết bị ép đùn. Được thiết kế để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm. Tập trung vào kỹ thuật phân tích lỗi và xử lý sự cố thực tế.