Thuốc Y Học Cổ Truyền (Giáo trinh giảng dạy đại học)

Giáo trình: “Thuốc Y học cổ truyền” của Bộ môn Dược học cổ truyền thuộc Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh được biên soạn để giảng dạy cho đối tượng Bác sĩ Y học cổ truyền dựa trên Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo trình này cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các đối tượng khác có học tập, quan tâm, yêu thích tìm hiểu hay làm công tác nghiên cứu về thuốc Y học cổ truyền. Giáo trình cung cấp hệ thống kiến thức chủ yếu về đại cương môn học, phân loại, tính năng, bộ phận dùng làm thuốc, tính vị quy kinh, thành phần hóa học, công năng, chủ trị, kiêng kị, liều dùng của các vị thuốc Y học cổ truyền thường gặp và sử dụng ở nước ta. Bên cạnh các nội dung được diễn giải bằng lý thuyết thì giáo trình cung cấp các hình ảnh các vị thuốc giúp sinh viên có thể dễ dàng tra cứu, tự học, tự nghiên cứu. Giáo trình gồm 2 chương với 19 bài.

  • Chương 1. Đại cương: Gồm 3 bài về định nghĩa, phân loại, tính năng và các nhóm hợp chất tự nhiên của Thuốc Y học cổ truyền.
  • Chương 2. Các nhóm thuốc và vị thuốc tiêu biểu: Gồm 16 bài bao gồm các nhóm thuốc: Giải biểu, khử hàn, thanh nhiệt, lý khí, lý huyết, bổ dưỡng....