Business Marketing Management : B2B

Cuốn Business Marketing Management : B2B của Hutt/Speh/Hoffman trình bày tổng quan toàn diện, chi tiết các xu hướng gần đây nhất của thị trường.

Ấn bản này giới thiệu thị trường B2B năng động ngày nay bằng cách sử dụng phương pháp quản lý gắn kết các khái niệm với việc ra quyết định trong thế giới thực và với các phương pháp hay nhất. Nội dung mới nhấn mạnh khuôn khổ ESG (môi trường, xã hội, quản trị) của cuốn sách, trong khi các cuộc thảo luận mới nêu bật đa kênh, bánh đà đổi mới và hiểu biết sâu sắc về khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng. Học sinh xem xét những điểm tương đồng và khác biệt giữa hàng tiêu dùng và tiếp thị B2B khi tập trung vào phân tích thị trường, hành vi mua hàng của tổ chức, quản lý mối quan hệ và chiến lược tiếp thị để tiếp cận khách hàng tổ chức. Cẩm nang kỹ thuật số mới và nội dung mở rộng về các sản phẩm thông minh, được kết nối khám phá cách ưu tiên tương tác kỹ thuật số đầu tiên của người mua B2B đang biến đổi các quy trình quan hệ khách hàng và chiến lược tiếp thị như thế nào. Tài nguyên kỹ thuật số MindTap củng cố thêm nội dung.