Social Media Marketing : A Strategic Approach 3E

Tìm hiểu cách tiếp thị hiệu quả bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội với trọng tâm độc đáo và các phương pháp hay nhất chỉ có trong Social Media Marketing : A Strategic Approach 3E.

Bạn học cách tạo ra một thương hiệu cá nhân mạnh mẽ, vô giá ở bất kỳ giai đoạn nào trong sự nghiệp của mình khi bạn nắm vững các kỹ thuật truyền thông xã hội được trình bày chi tiết trong cuốn sách nổi tiếng này. Các cuộc thảo luận sâu sắc đề cập đến cả yếu tố trực tuyến và ngoại tuyến để tạo chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân khả thi. Phạm vi mở rộng về hành vi của người tiêu dùng sẽ hướng dẫn bạn xác định các cộng đồng ảo và nắm vững cách kể chuyện bằng hình ảnh. Phiên bản này đi sâu hơn vào việc sử dụng tiếp thị nội dung, trong khi các chương mới đề cập đến việc quản lý tổ chức tiếp thị kỹ thuật số ngày nay và sử dụng quảng cáo trả phí cũng như những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Mô hình lập kế hoạch từng bước sẽ hướng dẫn bạn tạo một kế hoạch tiếp thị truyền thông xã hội thực tế. Bạn cũng học cách kết hợp các chiến lược xây dựng thương hiệu quan trọng trong phương pháp truyền thông tiếp thị tích hợp tổng thể của tổ chức bạn.