Plasma và ứng dụng trong kỹ thuật vật liệu polymer

Trong cuốn sách, các chương 1, 2, 3 giới thiệu lịch sử phát triển và những khái niệm cơ bản về plasma theo một cách viết ít vật lý. Chương 4 mô tả các phương pháp tạo plasma, chú trọng tới việc cung cấp các sơ đồ nguyên lý thiết bị tạo plasma đơn giản. Chương 5 trình bày một số kiến thức cơ bản về hóa học plasma và các quá trình plasma được ứng dụng trong kỹ thuật, có chú trọng tới lĩnh vực hóa học plasma các hợp chất cao phân tử, cũng như giới thiệu các quá trình hóa học plasma xảy ra trong thiên nhiên. Chương 6 đưa ra những khả năng ứng dụng phong phú của plasma lạnh và lợi ích lớn mà chúng đem lại cho nền kinh tế, từ lĩnh vực nghiên cứu không gian, lĩnh vực điện hạt nhân, luyện kim đến nền kỹ nghệ điện tử, kỹ thuật polyme, sinh học…. Chương 7 được viết xuất phát từ mối quan tâm riêng của tác giả, đề cập đến việc ứng dụng plasma trong khoa học và kỹ thuật vật liệu polyme, đặc biệt là về phương pháp xử lý bề mặt trong gia công plasma.