Digital Marketing

Tiếp thị Kỹ thuật số, ấn bản thứ 8 là văn bản dẫn đầu thị trường, cung cấp cho bạn hướng dẫn toàn diện nhất về các chiến lược, kỹ thuật và xu hướng trực tuyến đã thay đổi cách các công ty giao tiếp với khán giả tiêu dùng của họ ngày nay.

Văn bản, nổi tiếng với cấu trúc rõ ràng và nội dung dễ tiếp cận, cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc có giá trị về các nguyên tắc và khía cạnh chính của Tiếp thị Kỹ thuật số. Phiên bản thứ tám đã được cập nhật toàn diện để giúp bạn tìm hiểu thêm về các yếu tố thành công của chiến lược tiếp thị kỹ thuật số, sử dụng các kỹ thuật chính trong lĩnh vực này, bao gồm tìm kiếm, truyền thông xã hội và tiếp thị nội dung, tối ưu hóa chuyển đổi và tự động hóa tiếp thị. Nó cũng giới thiệu các kỹ thuật tiếp thị dựa trên dữ liệu ngày càng tăng với nhiều ví dụ mới bao gồm phân tích kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo.