드라마로 콕 찝어 배우는 베트남어 +미니수첩제공 = Học tiếng Việt qua phim truyền hình + sổ tay mini được cung cấp

Học ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam qua các bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất Việt Nam
Cuốn sách này được thiết kế nhằm giúp những người học ở trình độ trung cấp và cao cấp muốn nâng cao kỹ năng tiếng Việt của mình học ngữ pháp và cách diễn đạt hữu ích được chọn lọc từ các dòng phim truyền hình Việt Nam theo nhiều cách khác nhau. Thông qua cuốn sách này, người đọc sẽ gián tiếp trải nghiệm cuộc sống đời thường, lối suy nghĩ, cảm xúc của người Việt Nam và sẽ tự nhiên bắt gặp những từ vựn​g, ngữ pháp, cách diễn đạt được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, vượt ra ngoài khoảng cách vật lý.