Hackers IELTS speaking basic : Bộ sách luyện thi IELTS dành cho người mới bắt đầu có kèm giải thích đáp án chi tiết

Cung cấp những kiến thức tự học cho bài thi IELTS speaking: tuần 1 học phát âm; tuần 2 ngữ pháp, làm quen với các cấu trúc diễn đạt cũng như nắm chắc chiến thuật trả lời; tuần 3 và 4 thử sức với các câu hỏi thường gặp trong xu hướng ra đề thi...