Hackers IELTS reading basic : Bộ sách luyện thi IELTS dành cho người mới bắt đầu có kèm giải thích đáp án chi tiết / Lê Kiều Trang dịch

Cung cấp những kiến thức tự học cho bài thi IELTS reading từ căn bản đến thực hành trong 4 tuần: tuần 1 nắm vững kĩ năng đọc hiểu căn bản; tuần 2 -3 tiếp cận các dạng bài có trong bài thi IELTS reading; tuần 4 làm quen với đề thi thật