Y học cổ truyền : Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng

Cung cấp những kiến thức cơ bản về y học cổ truyền, các phương pháp khám và nhận định cũng như chăm sóc một số bệnh cụ thể; y học phục hồi, các phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng thường dùng và phục hồi chức năng một số bệnh thường gặp