iếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 1 : Sách bài tập

Gồm các bài tập luyện tập từ vựng, ngữ pháp, ôn luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn Quốc ở trình độ cao cấp dành cho người Việt Nam