Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố

Cẩm nang nghiên cứu khoa học : Từ ý tưởng đến công bố / Nguyễn Văn Tuấn

Tác giả: Nguyễn, Văn Tuấn.

Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSách

Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020

Ấn bản: Tái bản có chỉnh sửa và bổ sung.

Mô tả vật lý: 436 tr. ; 21 cm.

Số ISBN: 9786045891506 :.

Chủ đề: Cẩm nang | Nghiên cứu khoa học | Qui trình

Phân loại DDC: 001.4

Thông tin tóm tắt: Giải đáp những câu hỏi cơ bản trong quy trình nghiên cứu khoa học như: Tại sao nghiên cứu khoa học, thế nào là nghiên cứu khoa học, ý tưởng nghiên cứu đến từ đâu, cách tiếp cận câu hỏi nghiên cứu...

https://elib.phenikaa-uni.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4655