Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam

Những vấn đề chung về luật tố tụng dân sự và phần thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự