GIỚI THIỆU - HƯỚNG DẪN NGUỒN TIN TRUY CẬP TỪ XA {PROQUEST CENTRAL ...}

GIỚI THIỆU - HƯỚNG DẪN NGUỒN TIN TRUY CẬP TỪ XA {PROQUEST CENTRAL ...}

Trung tâm Thông tin Thư viện xin trân trọng giới thiệu một số nguồn tin truy cập từ xa Nhà trường mới cập nhật. (File đính kèm)

Hướng dẫn truy cập: 
Bước 1: Truy cập Thư viện số Trường ĐH Phenikaa tại đường dẫn: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn
Bước 2: Truy cập Banner Proquest Central như hình bên dưới

LƯU Ý: 

1. TRUY CẬP CHỈ KHẢ DỤNG VỚI NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG MẠNG INTERNET TẠI TRƯỜNG ĐH PHENIKAA (DO QUYỀN TRUY CẬP THEO IP TĨNH)

2. BT BUC TRUY CP THÔNG QUA TRANG WEB THƯ VIN S CA TRƯỜNG ĐH PHENIKAA Đ TRUY CP ĐƯỢC VÀO CÁC NGUN TIN TRÊN