Phát động phong trào quyên góp xây dựng tủ sách “Phenikaa Uni - Góp một cuốn sách nhỏ - Đọc ngàn cuốn sách hay”

Nhằm tôn vinh giá trị của sách, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về việc phát triển văn hóa đọc trong Nhà trường, góp phần làm phong phú nguồn tài nguyên thông tin, phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu, giải trí của cán bộ, giảng viên và sinh viên tại Trường Đại học Phenikaa, đồng thời phát huy tinh thần chia sẻ, giúp nhau cùng học tập, cùng nghiên cứu, chia sẻ, Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường phối hợp với Đoàn Thanh niên phát động phong trào Quyên góp sách để xây dựng Tủ sách “Phenikaa Uni - Góp một cuốn sách nhỏ - Đọc ngàn cuốn sách hay” của Nhà trường.

THƯ NGỎ

Phát động phong trào quyên góp xây dựng tủ sách

“Phenikaa Uni - Góp một cuốn sách nhỏ - Đọc ngàn cuốn sách hay”

-------------------------------

Kính gửi: Quý Thầy, Cô, CB-CNV và Sinh viên Trường ĐH PHENIKAA

          Nhằm tôn vinh giá trị của sách, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về việc phát triển văn hóa đọc trong Nhà trường, góp phần làm phong phú nguồn tài nguyên thông tin, phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu, giải trí của cán bộ, giảng viên và sinh viên tại Trường Đại học Phenikaa, đồng thời phát huy tinh thần chia sẻ, giúp nhau cùng học tập, cùng nghiên cứu, chia sẻ, Trung tâm  Thông tin – Thư viện Trường phối hợp với Đoàn Thanh niên phát động phong trào Quyên góp sách để xây dựng Tủ sách “Phenikaa Uni - Góp một cuốn sách nhỏ - Đọc ngàn cuốn sách hay” của Nhà trường.

Nội dung và thể loại: sách khoa học thường thức, sách phát triển kỹ năng, văn học, lịch sử, sách các ngành kinh tế, công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, …

          Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều sự chung tay góp sức xây dựng vốn tài liệu thư viện từ quý thầy, cô và các bạn sinh viên. Những tài liệu Quý Thầy, Cô và các bạn quyên góp, trao tặng sẽ là món quà quý giá cho bạn đọc, góp phần phát triển phong trào đọc sách, văn hóa đọc trong nhà trường.

          Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình, chúng tôi cũng mong muốn được tiếp nhận ủng hộ sách, vở, đồ dùng học tập các cấp cho học sinh vùng lũ của quý bạn đọc.

          Toàn bộ tài liệu nhận được từ sự đóng góp, chia sẻ của Bạn đọc, sẽ được cập nhật công khai lên website Thư viện, phục vụ rộng rãi tất cả các đối tượng Bạn đọc trong toàn Trường và chuyển tới cho học sinh vùng lũ.

Hình thức tiếp  nhận:

- Tiếp nhận sách, tài liệu bạn đọc trao tặng hàng ngày tại Phòng 105 – A4

- Tiếp nhận sách, tài liệu bạn đọc trao tặng tại Chương trình Chào Tân sinh viên “CHẠM…” diễn ra ngày 28/11/2020. Từ 09h đến 18h tại Khu vực Hội sách.

Xin trân trọng cảm ơn!  

PGĐ TRUNG TÂM TT-TV

ThS.Nguyễn Thị Dung