MỘT SỐ THÔNG TIN BẠN ĐỌC CẦN BIẾT ĐỂ SỬ DỤNG SẢN PHẨM - DỊCH VỤ TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA.

Nội quy thư viện, quy định các khoản thu tại thư viện, hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử, thư viện số.

MỘT SỐ THÔNG TIN BẠN ĐỌC CẦN BIẾT ĐỂ SỬ DỤNG SẢN PHẨM - DỊCH VỤ TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA.

1. NỘI QUY THƯ VIỆN

Bấm vào đây.

2. QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ KHOẢN THU TẠI THƯ VIỆN

* Bấm vào đây.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG/TRA CỨU OPAC CỦA THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

* Bấm vào đây.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG/TRA CỨU THƯ VIỆN SỐ

* Bấm vào đây.

5. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN

* Bấm vào đây.

6. HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ KHI QUÊN MẬT KHẢU/TÀI KHOẢN

* Bấm vào đây

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Phenikaa

Tầng 1 - A4 - Trường Đại học Phenikaa.