Thông báo mở của Phòng đọc 105 A4 sáng Thứ 7

Thực hiện chủ trương của Nhà trường, Trung tâm Thông tin - Thư viện mở của hoạt động sáng thứ 7 từ 8h-12h tại phòng đọc 105 - A4
Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo:
Từ 01/12/2020 Thư viện trường sẽ mở cửa hoạt động sáng Thứ 7 từ 8h00 đến 12h00 tại Phòng đọc 105-A4. (Do nhân sự của Thư viện còn mỏng nên trước mắt Thư viện sẽ chỉ hoat động 01 phòng đọc 105 - A4). 
Lịch trực cụ thể của CBTV sẽ được dán trên bảng tin của Thư viện. 
 
* Các đơn vị và sinh viên lưu ý giúp một số nội dung sau:
- Đối với sinh viên Liên thông vui lòng xem tài liệu hướng dẫn sử dụng, kích hoạt tài khoản thư viện. (Hoặc truy cập: https://library.phenikaa-uni.edu.vn/node/117)
- Do chỉ mở một phòng đọc nên bạn đọc vui lòng mượn tài liệu có ở Phòng 103 - A4 vào giờ Hành chính trong tuần hoặc đặt mượn trực tuyến trước 15h ngày thứ 5 hàng tuần để Cán bộ thư viện xử lý chuẩn bị tài liệu trước cho bạn đọc nhận vào sáng thứ 7 tại Phòng 105-A4.
Trân trọng cảm ơn.