Phương pháp giáo dục con của người Do Thái

Từ bao lâu nay, người Do Thái đã được công nhận là dân tộc thông minh nhất thế giới. Đó là lí do mà tùm Phát xít Đức Hitle đã tìm mọi cách để tiêu diệt họ một cách dã man trong thế chiến thứ hai. Thế nhưng, ngày nay họ vẫn còn tồn tại và bao giờ cũng sản sinh ra những con người đặc biệt vô cùng xuất chúng. Tuy nhiên đã bao giờ bạn tự hỏi, các bậc cha mẹ Do Thái đã dạy con như thế nào để tạo nên những con người xuất chúng như thế chưa? Từ lâu, người ta đã nhận ra người Do Thái có cách nuôi dạy con rất hay, rắn mềm vừa phải và luôn dạy cho con biết Cách tự lập ngay từ thuở nhỏ. Đứa trẻ Do Thái nào cũng biết kiếm đồng tiền chân chính từ rất sớm. Quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái sẽ cho chúng ta một câu trả lời mà ở khía cạnh nào đó, sẽ giúp chúng ta mở mang suy nghĩ của mình. Có thể nói đây là dân tộc hàng đầu theo đuổi việc giáo dục trẻ càng sớm càng tốt. Điều mà ở Việt Nam chúng ta vẫn chưa được nhiều người công nhận và khai thác