Sinh lý bênh miễn dịch

Cuốn sách: "Sinh lý bệnh - miễn dịch" bao gồm một số bài cơ bản của Miễn dịch học và Sinh lý bệnh: - Phần MDH: Khái niệm về đáp ứng miễn dịch của cơ thể, đáp ứng miễn dịch tự nhiên (miễn dịch không đặc hiệu), đáp ứng miễn dịch thu được (miễn dịch đặc hiệu: miễn dịch thể dịch, miễn dịch qua trung gian tế bào), một số bệnh lý miễn dịch thường gặp trong cộng đồng (bệnh lý quá mẫn và suy giảm miễn dịch), ứng dụng MDH trong tiêm chủng phòng bệnh, phát hiện sàng lọc các bệnh truyền nhiễm, bệnh xã hội. - Phần SLB: Sinh lý bệnh đại cương: khái niệm bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh. Một số quá trình bệnh lý điển hình: viêm, sốt.... Một số bệnh lý cơ quan thường gặp trong cộng đồng: tiêu hóa, gan mật, hô hấp, tiết niệu...