Những phụ nữ nổi tiếng thế giới

Cuốn sách nói về những người phụ nữ trên thế giới những năm đầu tiên của thế kỷ XXI. Sách này xuất phát từ các nhân vật chứ không xuất phát từ các sự kiện, họ đến từ mọi ngành nghề khác nhau nhưng đóng góp và tầm ảnh hưởng của họ với thế giới đã mang lại cái nhìn khác hơn về nữ giới.