THÔNG BÁO KHẢO SÁT NHU CẦU TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI TRÍ

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

PHÒNG ĐT&QLSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v Khảo sát nhu cầu bổ sung tài liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu năm 2020)

     Kính gửi: Các đơn vịCBGVNV và sinh viên toàn Trường.

Căn cứ tờ trình ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Bộ phận Thư viện về việc xin khảo sát nhu cầu sách, báo, tạp chí phục vụ đào tạo, học tập, giải trí bổ sung cho Thư viện nhà trường được Ban giám hiệu thông qua.

Căn cứ kế hoạch đào tạo và chương trình đào tạo của nhà trường, để việc bổ sung tài liệu phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường, phục vụ kịp thời nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tham khảo của cán bộ nghiên cứu, giảng viên, sinh viên.

Căn cứ vào việc xây dựng, phát triển, nâng cao vốn tài liệu thư viện đáp ứng chủ trương phát triển Văn hóa đọc của Nhà trường.

Thư viện tiến hành tổ chức khảo sát nhu cầu tài liệu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu đối với các ngành đào tạo và đơn vị nghiên cứu của nhà trường và nhu cầu tài liệu của từng cá nhân để xây dựng kế hoạch bổ sung tài liệu cho Thư viện Trường Đại học Phenikaa trong thời gian tới.

Bản kết quả khảo sát nhu cầu, các đơn vị chuyển về Thư viện chậm nhất là ngày 20 tháng 07 năm 2020.

File mềm các đơn vị gửi về hòm thư: library@phenikaa-uni.edu.vn

Bản cứng có chữ ký các đơn vị chuyển cho cán bộ thư viện: Nguyễn Thị Dung – 0988907881.

Trân trọng cảm ơn!

Dưới đây là đường link khảo sát trực tuyến về nhu cầu tài liệu của cá nhân:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTN2Qf1ijpdheMIECenr2Kvl2TLNQwi4ikFRhn9kb81SRJkw/viewform

 

THƯ VIỆN