GIỚI THIỆU SÁCH MỚI THÁNG 6/2021

[SÁCH MỚI]
Trân trọng cảm ơn Nhóm tác giả: Hồ Xuân Năng, Trần Vĩnh Diệu đã tặng những cuốn sách quý cho Thư viện Trường Đại học Phenikaa.
----------------------------------
Cuốn sách: Chất dẻo và polymer composite trong công nghiệp chế tạo ô tô.
Tác giả: Hồ Xuân Năng (Chủ biên), Trần Vĩnh Diệu
Xuất bản: Hà Nội : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2021
Mô tả vật lý: 219 tr. : minh họa ; 24 cm.
----------------------------------
Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho sinh viên thuộc chuyên ngành vật liệu chất dẻo, polymer composite và kỹ thuật ô tô, đồng thời cũng phục vụ cho các kỹ sư làm việc ở các nhà máy, cơ sở sản xuất liên quan đến lĩnh vực vật liệu này (công nghiệp ô tô, hàng không, hàng tiêu dùng,...)
Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1 - Hiểu biết chung gồm 2 chương trình bày ngắn gọn về hóa học và hóa lý polymer cũng như sơ lược về composite (GS.TSKH. Trần Vĩnh Diệu biên soạn). Phần 2 - Chất dẻo và Polymer composite trong công nghiệp chế tạo ô tô gồm 7 chương, trình bày lần lượt các vấn đề: Tổng quan ứng dụng nhựa nhiệt dẻo và Polymer Composite trong các linh kiện ô tô trong đó có: nhựa nhiệt dẻo trong các linh kiện ô tô, nhựa nhiệt rắn trong các linh kiện ô tô; Các loại sợi gia cường; Vật liệu cốt và kết cấu tổ ong; Các phương pháp gia công nhựa nhiệt dẻo; Và Các phương pháp chế tạo Composite từ nhựa nhiệt rắn gia cường sợ, sử dụng trong công nghiệp ô tô (TS. Hồ Xuân Năng biên soạn).
-----------------------------------
Cuốn sách hiện có tại Thư viện Trường Đại học Phenikaa, kính mời quý Thầy/cô và các bạn sinh viên tìm đọc.
----------------------------------
Biên tập: Dung Nhi - LIB PU
Cổng thông tin thư viện: http://library.phenikaa-uni.edu.vn
Thư viện điện tử: http://elib.phenikaa-uni.edu.vn