DANH MỤC SÁCH MỚI 22-06-2021

[GT TÀI LIỆU NGOẠI VĂN - Ngày 22/6/2021]
enlightenedTrân trọng giới thiệu với bạn đọc các tài liệu có cả bản giấy và bản số đọc trực tuyến.
Danh sách chi tiết:
enlightened Bạn đọc vui lòng đăng nhập tài khoản thư viện để có thể đọc tài liệu trực tuyến.
---------------------------------------
Cổng thông tin thư viện: http://library.phenikaa-uni.edu.vn
Thư viện điện tử: http://elib.phenikaa-uni.edu.vn
Liên hệ: