Những góc đọc và tự học thật Chill cùng Thư viện Phenikaa Uni

Có những điều nho nhỏ hạnh phúc đang ở cùng chúng ta mỗi ngày

Như cách người trẻ Phenikaa tự học, chủ động tiếp nhận những đổi thay của đời sống sinh viên Đại học. Đừng ngại "mách" nhỏ bạn thân những góc học tập mỗi ngày ngoài giờ lên giảng đường. Ở trường P, tự học cũng phải #chill như thế này này