Hội thi Giới thiệu và Trưng bày sách nghệ thuật 2023

Hội thi Giới thiệu và Trưng bày sách nghệ thuật 2023

Hội thi Giới thiệu và Trưng bày sách nghệ thuật 2023

- Đối tượng: Đoàn viên, sinh viên Trường ĐH Phenikaa
- Số lượng đội thi: 04 đội. Gồm: Liên chi đoàn các Khối ngành: Công nghệ - Kỹ thuật, Kinh tế - Du lịch, Ngoại ngữ, Sức khoẻ.
- Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị cho mỗi đội:
+ Một số lượng sách như nhau cho 4 đội chơi (tối đa 300 cuốn/đội)
+ Bàn trưng bày
- Các đội tự chuẩn bị ý tưởng, đồ dùng trang trí cho sản phẩm.
- Thể lệ:
+ Mỗi đội chơi gồm 5 người và từng đội tham gia sẽ nhận những cuốn sách từ Ban tổ chức.
+ Thời gian phần xếp sách: 08h30 - 09h30
+ Thời gian BGK đi nghe thuyết minh: 09h35 - 10h00
+ Các đội tham gia sẽ có 60 phút để hoàn thành tác phẩm của đội mình và 05 phút để trình bày thuyết minh về tác phẩm trực tiếp với Ban giám khảo.
+ Ban giám khảo sẽ chấm điểm và công bố kết quả cho từng đội.
+ Ban Tổ chức sẽ công bố và trao giải trong Chương trình lúc 11h00 cùng phần Bốc thăm trúng thưởng.
* Đơn vị phối hợp Đoàn Thanh niên Trường ĐH Phenikaa sẽ là nơi tiếp nhận đăng ký của các đội thi.