Giới thiệu và Hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu Refinitiv Eikon

Là một CSDL phân tích tài chính và thị trường. Được thiết kế để nâng cao hiệu quả, EIKON cung cấp các khả năng phân tích, ứng dụng và công cụ nâng cao để dễ dàng tìm và sử dụng dữ liệu. CSDL EIKON được truy cập theo đề xuất của Khoa Quản trị Kinh doanh, bắt đầu cho truy cập từ năm 2019.

EIKON cung cấp: Thông tin tài chính cơ bản của tất cả các công ty niêm yết trên toàn thế giới; Thông tin thị trường tài chính: Tiền tệ và ngoại hối, Chứng khoán, Trái phiếu; Dữ Liệu Vĩ Mô Việt Nam.

NƠI ĐỂ MÁY TRẠM EIKON

Tại Thư viện (Tầng 4 - A10) hoặc bạn có thể tới trực tiếp Văn phòng Khoa Kinh tế Kinh doanh để được hỗ trợ sử dụng.

Máy trạm EIKON dành riêng cho bạn đọc đặt trước để truy xuất dữ liệu từ EIKON. Tuy nhiên, nếu máy trống, bạn đọc khác có thể sử dụng cho mục đích học tập khác.

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG 

Đối tượng sử dụng là toàn bộ giảng viên, nhân viên, người học có nhu cầu. 

- Người học: Truy cập tại Thư viện, sử dụng Máy trạm EIKON tại Thư viện (bạn cần liên hệ để đặt chỗ trước khi sử dụng, nhân viên Thư viện sẽ xếp lịch để bạn truy cập).

- Giảng viên: Có thể truy cập từ xa thông qua phần mềm cài trên máy tính cá nhân. Tài khoản sẽ do Thư viện cung cấp.

LIÊN HỆ / HỖ TRỢ

Hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ: liên hệ nhân viên Thư viện tại quầy tầng 4 A10; email: library@phenikaa-uni.edu.vn;

Hỗ trợ về chuyên môn: liên hệ Văn phòng Khoa Khoa Kinh tế và Kinh doanh của Trường.