Hướng dẫn bạn đọc gửi thông tin khi quên mật khẩu tài khoản

Thân gửi các bạn Sinh viên,

Trong thời gian vừa qua Trung tâm Thông tin Thư viện đã nhận được nhiều yêu cầu hỗ trợ do quên tài khoản, mật khẩu truy cập vào hệ thống Thư viện điện tử - Thư viện số của Trường. Trung tâm đã có nhiều kênh hỗ trợ các bạn trong việc xử lý yêu cầu này như: đăng tải hướng dẫn trên Fanpage của Trung tâm Thông tin Thư viện, bài viết hướng dẫn trên Cổng thông tin thư viện và trả lời thư cũng như tin nhắn của các bạn.
Trong thư này, Trung tâm gửi tới các bạn Sinh viên HƯỚNG DẪN ĐỂ LẤY LẠI MẬT KHẨU truy cập vào hệ thống Thư viện điện tử - Thư viện số của Trường như sau:
1. Quên mật khẩu tài khoản thư viện:
Cách 1: Gửi thư cho TT. CNTT: itc@phenikaa-uni.edu.vn
Các bạn sử dụng Cách 2 để gửi thông tin được đầy đủ thuận lợi cho việc hỗ trợ các bạn.
2. Trường hợp các bạn quên mật khẩu email trường đã cấp
Các bạn hay truy cập đường link sau để được tiếp nhận hỗ trợ xử lý nhé!
3. Trong trường hợp bạn gặp khó khăn nào khác hay email cho Trung tâm Thông tin - Thư viện để được hướng dẫn và hỗ trợ.