THÔNG BÁO PHÁT HÀNH GIÁO TRÌNH

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH GIÁO TRÌNH

Bạn đọc có nhu cầu mua Giáo trình Liên quan cấu trúc - tác dụng sinh học của Thuốc - Tác giả TS. Trương Thanh Tùng - Trường ĐH Phenikaa vui lòng truy cập Link đăng ký dưới đây. 
Thông tin về tài liệu:
Liên quan giữa cấu trúc - tác dụng sinh học (SAR) là một trong những khái niệm quan trọng nhất của nghiên cứu phát triển thuốc mới nói chung và hóa duợc nói riêng. Xây dựng và khai thác mô hình SAR một mặt có thể giúp định hướng cho việc thiết kế và tổng hợp ra các hoạt chất mới, mặt khác có thể lý giải hoặc dự đoán tác động sinh học dựa trên cấu trúc đã có. Vì vậy, việc trang bị kiến thức về SAR là rất cần thiết, giúp củng cố và tiếp nối các kiến thức cơ sở (Hóa hữu cơ, Hóa lý, Hóa đại cương - vô cơ) với các kiến thức chuyên ngành (Bào chế, Dược lý, Dược lâm sàng).
Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo đại học gắn liền với xu hướng giảng dạy - học tập tích cực, chúng tôi biên soạn giáo trình "Liên quan cấu trúc - tác dụng sinh học của thuốc" theo hướng cập nhật và tạo điều kiện cho sinh viên chủ động hơn trong việc tiếp thu và vận dụng các kiến thức vào trong hoạt động chuyên môn. Giáo trình có thể sử dụng tham khảo, giảng dạy ở trình độ cao học. Mục tiêu của môn học mà sinh viên cần đạt được bao gồm:
1. Nắm vững các định nghĩa, khái niệm cơ bản liên quan đến môn học.
2. Vận dụng được các kiến thức đã học để khảo sát, giải thích những mối liên hệ giữa cấu trúc và tác dụng sinh học của thuốc và các hoạt chất có tiềm năng phát triển thành thuốc.
3. Trình bày được các phương pháp thiết kế, xây dựng ngân hàng hoạt chất dựa trên những đánh giá về SAR.
Theo đó, giáo trình được sắp xếp và trình bày theo một hệ thống ba phần chính bao gồm: 
- Đại cương: gồm 2 chương, Chương 1 và Chương 2. Phần này có nội dung đại cương về liên quan cấu trúc - tác dụng sinh học, nhằm giúp cho sinh viên thực hiện mục tiêu 1.
- Liên quan cấu trúc - tác dụng sinh học của thuốc: bao gồm 3 chương từ Chương 3 đến Chương 5. Phần này cung cấp những mối liên quan về cấu trúc của thuốc và tác dụng sinh học giúp sinh viên thực hiện mục tiêu 2.
- Đánh giá độ giống thuốc và thiết kế thuốc dựa trên kiến thức liên quan cấu trúc tác dụng: bao gồm 2 chương, Chương 6 và Chương 7. Phần này cung cấp những áp dụng của liên quan cấu trúc - tác dụng trong đánh giá, thiết kế, xây dựng ngân hàng chất hóa học nhằm tìm ra chất hoạt tính qua đó giúp sinh viên thực hiện mục tiêu 3.
Ngoài ra, cuối các chương học đều có phần bài tập và câu hỏi lượng giá, cuối sách là bộ câu hỏi trắc nghiệm tự lượng giá kèm đáp án để giúp người học ôn tập, vận dụng kiến thức đã học được để giải quyết các vấn đề chuyên môn có liên quan.
 
Trân trọng giới thiệu với bạn đọc.