TRIỂN LÃM SÁCH VÀ THẦY CÔ CỦA CHÚNG TA

 
Cùng nhìn lại một số hình ảnh các tác giả và tài liệu tham dự triển lãm và chiếc robot đặc biệt.