Hội thảo khoa học “Xây dựng thư viện số đại học và sử dụng chung tài nguyên thông tin số”

Sáng ngày 27/05/2022, Trường ĐH Phenikaa tham dự cùng Liên Chi hội Thư viện các trường đại học khu vực phía Bắc, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tại Hội thảo khoa học “Xây dựng thư viện số đại học và sử dụng chung tài nguyên thông tin số”.
Sáng ngày 27/05/2022, Trường ĐH Phenikaa tham dự cùng Liên Chi hội Thư viện các trường đại học khu vực phía Bắc, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tại Hội thảo khoa học “Xây dựng thư viện số đại học và sử dụng chung tài nguyên thông tin số”.
Tham dự Hội thảo có ông Phạm Ngọc Lan, Trưởng Ban hỗ trợ khối trường thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; ông Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Liên chi hội Thư viện các trường đại học khu vực phía Bắc và hơn 130 đại biểu là các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, cán bộ thư viện các cơ quan thông tin, thư viện các trường Đại học trong nước.
Phát biểu chào mừng Hội thảo, ông Phạm Ngọc Lan, Trưởng Ban hỗ trợ khối trường học thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam sẽ phối hợp với Trung tâm Tri thức số và các đơn vị có liên quan mở rộng mạng lưới tri thức số, kết nối các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu thư viện điện tử dùng chung.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Liên chi hội Thư viện các trường đại học khu vực phía Bắc cho rằng: Cùng với sự phát triển của Công nghệ thông tin và truyền thông, thời gian qua, Thư viện Việt Nam, đặc biệt là hệ thống thư viện Đại học luôn đảm nhận vai trò tiên phong. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay mang lại nhiều thời cơ cũng như thách thức lớn cho thư viện đại học. Qua hội thảo, đồng chí mong muốn các cơ quan thông tin, thư viện trong nước và đặc biệt là các thư viện đại học sẽ cùng tìm ra được các giải pháp chia sẻ thông tin hiệu quả, phát huy được tối đa các nguồn lực nhằm phát triển hơn nữa thư viện số Việt Nam nói chung và thư viện đại học nói riêng.
Hội thảo đã nhận được nhiều bài viết chất lượng, tâm huyết của các tác giả công tác trong ngành thông tin thư viện, bao quát nhiều vấn đề quan trọng, thiết yếu trong công tác triển khai xây dựng thư viện số hiện đại. Một số bài viết trình bày tại hội thảo đã tập trung phân tích, thảo luận các nội dung cần lưu tâm, cũng như các khó khăn trong công tác xây dựng thư viện số tại các trường đại học trong thực tế, tiêu biểu như: tham luận “Phát triển thư viện số và quản trị thư viện số đại học dùng chung tại Trung tâm Thư viện và Tri thức số, Đại học Quốc gia Hà Nội” của TS. Nguyễn Hoàng Sơn - Giám đốc, Trung tâm Thư viện và Tri thức số, Đại học Quốc gia Hà Nội; tham luận “Xây dựng thư viện số đại học Việt Nam trong môi trường cách mạng 4.0” của TS. Nguyễn Huy Chương - Chủ tịch Liên chi hội Thư viện các trường đại học khu vực phía Bắc; “Xu thế mới trong quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên số dùng chung” (Chuyên gia Bùi Tiên Phong); “Chia sẻ tài liệu liên thư viện bằng dịch vụ Mượn liên thư viện toàn cầu OCLC” (Chuyên gia Trịnh Xuân Giang); ….
Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận, chia sẻ về sự kết nối liên thư viện giữa các trường đại học, cao đẳng, vấn đề bản quyền khi số hóa tài liệu của các trường đại học; những yếu tố tác động của xã hội số và nền kinh tế số tới hoạt hoạt động thông tin - thư viện tại các thư viện đại học ở Việt Nam.
Phát triển thư viện số đại học hiện đại là một trong những yêu cầu cần thiết để hệ thống thư viện Việt Nam nói chung, thư viện đại học nói riêng hòa nhập và bắt kịp với tiến trình phát triển của ngành thông tin thư viện thế giới. Hội thảo “Xây dựng và sử dụng chung tài nguyên thông tin số” đã thật sự trở thành diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, các cán bộ thư viện trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, những bài học bổ ích và những giải pháp thiết thực, hữu ích để phát triển thư viện số và sử dụng tài nguyên thông tin số cho các trường đại học khu vực phía bắc./.