MỘT SỐ THÔNG TIN BẠN ĐỌC CẦN BIẾT ĐỂ SỬ DỤNG SẢN PHẨM - DỊCH VỤ THƯ VIỆN

Nội quy thư viện, quy định các khoản thu tại thư viện, hương dẫn sử dụng thư viện điện tử, thư viện số.

MỘT SỐ THÔNG TIN BẠN ĐỌC CẦN BIẾT ĐỂ SỬ DỤNG SẢN PHẨM - DỊCH VỤ TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA.

1. NỘI QUY THƯ VIỆN

Bấm vào đây.

2. QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ KHOẢN THU TẠI THƯ VIỆN

* Bấm vào đây.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG/TRA CỨU OPAC CỦA THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

* Bấm vào đây.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG/TRA CỨU THƯ VIỆN SỐ

* Bấm vào đây.

5. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG "LÀM QUEN VỚI THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ (TÀI LIỆU IN TRUYỀN THỐNG) CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐH PHENIKAA

Bạn đọc xem file đính kèm cuối bài.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Thư viện Trường Đại học Phenikaa

Tầng 1 - A4 - Trường Đại học Phenikaa.