Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang Thư viện số Dspace của Trường Đại học Phenikaa

Dspace là phần mềm quản lý và lưu trữ các tài liệu kỹ thuật số, cung cấp cho người dùng một công cụ hữu ích trong việc tra cứu và đọc trực tuyến tài liệu ngay trên internet. Được xây dựng với mục đích hướng tới người sử dụng, hầu hết các nội dung trên trang chủ Dspace của Trường Đại học Phenikaa đều là các công cụ tìm kiếm hỗ trợ người dùng có thể tìm kiếm tài liệu một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Dspace là phần mềm quản lý và lưu trữ các tài liệu kỹ thuật số, cung cấp cho người dùng một công cụ hữu ích trong việc tra cứu và đọc trực tuyến tài liệu ngay trên internet.

Được xây dựng với mục đích hướng tới người sử dụng, hầu hết các nội dung trên trang chủ Dspace của Trường Đại học Phenikaa đều là các công cụ tìm kiếm hỗ trợ người dùng có thể tìm kiếm tài liệu một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 

Tài liệu đính kèm là bản Hướng dẫn bạn đọc sử dụng và khai thác thông tin tại Thư viện số Trường Đại học Phenikaa.

Bạn đọc truy cập đường dẫn của Thư viện số Trường Đại học Phenikaa tại địa chỉ: http://dlib.phenikaa-uni.edu.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Thư viện Trường Đại học Phenikaa

Phòng xử lý thông tin - P104 - A4 - Trường Đại học Phenikaa.