Quyết định ban hành Một số khoản thu lệ phí tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Phenikaa

NỘI DUNG THU VÀ MỨC THU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHP-TTTV  ngày 05tháng 01 năm 2021)

 1. Thu tiền đặt cọc sử dụng khi mượn tài liệu về nhà: 200.000đ/người sử dụng.
 2. Phạt mượn tiền quá hạn: 2.000đ/ ngày quá hạn/ tài liệu
 3. Làm hư hại tài sản trong quá trình sử dụng mà Trung tâm Thông tin - Thư viện phải sửa chữa, phục hồi (sách long bìa, nhàu nát, bôi bẩn, viết vẽ, gấp trang…); người sử dụng phải chịu mọi phí tổn phục chế tùy theo mức độ hư hỏng của tài liệu.
 4. Làm mất hoặc làm hư hỏng tài liệu đến mức không có khả năng sửa chữa, phục hồi: người sử dụng phải đền theo 1 trong các phương thức sau:
 • Đền cuốn sách giống với cuốn đã mất hoặc hư hỏng của Trung tâm Thông tin - Thư viện + 50.000đ phí xử lý tài liệu.
 • Đền cuốn sách có giá trị nội dung tương đương với cuốn sách đã mất hoặc hư hỏng của Thư viện (sách bạn đọc phải đền do cán bộ nghiệp vụ tại Thư viện yêu cầu) + 50.000 phí xử lý tài liệu.
 • Đền số tiền trị giá bằng 01 lần giá trị của tài liệu đó.
 1. Sử dụng Thẻ thư viện của người khác: người cho mượn thẻ và người mượn thẻ nộp phạt 50.000đ/ người
 2. Mang tài liệu ra khỏi Trung tâm Thông tin - Thư viện mà không làm thủ tục mượn: người sử dụng nộp phạt 200.000đ/ người và bị huy động tham gia sắp xếp tài liệu của Thư viện trong 10h và bị khóa thẻ cho tới khi hoàn tất thủ tục xử lý.
 3. Làm mất chìa khóa tủ gửi đồ: người sử dụng nộp phạt 35.000đ/chìa.
 4. Sử dụng tủ gửi đồ sai mục đích: người sử dụng nộp phạt 30.000đ/trường hợp.
 5. Làm hư hỏng các trang thiết bị khác của Trung tâm Thông tin - Thư viện như: bàn phím, chuột máy tính, bàn ghế ngồi, …: tùy từng thiết bị và mức độ hư hỏng, người sử dụng phải nộp phạt từ 50.000đ đến 1.000.000đ
 6.  Phí làm thẻ và sử dụng dịch vụ đọc tại chỗ đối với người sử dụng ngoài Trường: 100.000đ/học kỳ/người.
 7.  Các sai phạm khác tùy theo mức độ vi phạm, người sử dụng sẽ bị lập biên bản, tạm thời bị đình chỉ sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thư viện. Hình thức xử lý đối với từng trường hợp do Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện quyết định và báo cáo Ban Giám hiệu, các đơn vị chức năng liên quan.