Form Đăng ký tạo tài khoản Turnitin cho Giảng viên

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN PHẦN MỀM CHỐNG ĐẠO VĂN TURNITIN

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN PHẦN MỀM CHỐNG ĐẠO VĂN TURNITIN

Sau khi Thầy cô điền đầy đủ thông tin vào form này, chúng tôi sẽ liên lạc lại thông qua email để xác nhận và gửi thông tin hướng dẫn sử dụng. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ email: library@phenikaa-uni.edu.vn

ĐƯỜNG LIÊN KẾT ĐỂ ĐĂNG KÝ: Tại đây

LƯU Ý: THẦY CÔ SỬ DỤNG MAIL CÓ TÊN MIỀN @phenikaa-uni.edu.vn để truy cập Form đăng ký.