GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN TRUY CẬP CSDL LIÊN HỢP THƯ VIỆN VIỆT NAM VỀ NGUỒN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU TỚI QUÝ ĐỘC GIẢ VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN HỢP THƯ VIỆN VIỆT NAM VỀ NGUỒN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Cách 1: Bạn đọc truy cập đường dẫn: http://lhtv.vista.vn/ để truy cập vào CSDL. (Lưu ý: Bạn đọc cần sử dụng mạng internet của Trường ĐH PHENIKAA để có thể truy cập và xem miễn phí CSDL này)

Cách 2: Bạn đọc truy cập Thư viện số của Trường Đại học PHENIKAA: https://dlib.phenikaa-ui.edu.vn và bấm vào biểu tượng Proquest Ebook Central

Cơ sở dữ liệu công bố khoa học và công nghệ Việt Nam - STD

CSDL công bố KH&CN Việt Nam (STD) là CSDL đa ngành lớn nhất trong nước về tài liệu KH&CN Việt Nam công bố trên các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo/hội nghị, tuyển tập báo cáo, các xuất bản phẩm KH&CN của các địa phương. Diện bao quát của CSDL bao gồm các lĩnh vực: khoa học lịch sử, xã hội học, kinh tế học, pháp luật, văn hóa, giáo dục, tâm lý học, ngôn ngữ học, thông tin học, toán học, vật lý, cơ học, hóa học, sinh học, địa lý, thiên văn học, năng lượng, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, luyện kim, ngành  mỏ, chế tạo máy, công nghiệp thực phẩm, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, giao thông vận tải, thống kê, tiêu chuẩn hóa, bảo vệ môi trường, tài  nguyên thiên nhiên, đo lường, công tác sáng chế... Khối lượng hiện có: 230.000 biểu ghi về các bài trích trong các tạp chí, kỷ yếu Hội nghị KH&CN Việt Nam từ năm 1987 đến nay, trong đó gần 130.000 biểu ghi được kết nối toàn văn bài trích định dạng PDF. CSDL này được cập nhật hàng tuần và mỗi năm được bổ sung trên 11.000 tài liệu mới.

Giới thiệu cơ sở dữ liệu Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam

Cơ sở dữ liệu (CSDL) nhiệm vụ khoa học và công nghệ Việt Nam là CSDL thư mục lớn nhất Việt Nam về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành và CSDL các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành là CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai thực hiện trong thực tế tính tại thời điểm cung cấp thông tin. CSDL này được Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng từ năm 1990. Đến cuối năm 2015, CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành có trên 3.500 biểu ghi. CSDL các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là CSDL về kết quả thu được từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bao gồm: báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; phụ lục tổng hợp các số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện; phần mềm được đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL có trên 20.000 biểu ghi mô tả thư mục và tóm tắt; được cập nhật khoảng 1200-1500 nhiệm vụ/năm. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể biết các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài. 

Nguồn tài liệu đầu vào của CSDL này là báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đây gọi là kết quả nghiên cứu), được thực hiện trên phạm vi toàn quốc dưới dạng các đề tài, dự án, gồm:

- Các đề tài dự án thuộc các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước;

- Các đề tài, dự án độc lập cấp nhà nước;

- Các đề tài, dự án cấp bộ;

- Các đề tài, dự án cấp tỉnh/thành phố;

- Các đề tài, dự án cấp cơ sở.

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia là cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký, lưu giữ và phổ biến các kết quả nghiên cứu nói trên theo quy định tại Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ và Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Vì vậy, nguồn tài liệu tài liệu quý hiếm nói trên được thu thập tương đối đầy đủ, có hệ thống và được cập nhật thường xuyên tại Cục.

CSDL Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam là cơ sở dữ liệu duy nhất của quốc gia hiện nay cung cấp các kết quả nghiên cứu trong nước thuộc hầu hết các lĩnh vực khoa học và công nghệ , trong đó có những lĩnh vực mũi nhọn như: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, vật liệu mới, chế tạo máy, bảo vệ môi trường, v.v... với mức cập nhật hàng nghìn tài liệu mỗi năm.

CSDL Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam cung cấp cho ngườì sử dụng phương tiện tìm tin phong phú, đa dạng và đặc thù đối với loại tài liệu là các công trình nghiên cứu khoa học. Người sử dụng có thể tìm tin theo các tiêu chí như: tên đề tài; tên chủ nhiệm đề tài hoặc cán bộ phối hợp nghiên cứu; đối tượng nghiên cứu; tên cơ quan chủ trì đề tài; năm kết thúc đề tài; địa điểm thực hiện đề tài, v.v...Cùng với các thông tin chi tiết của biểu ghi thư mục, CSDL này còn cung cấp cho người sử dụng toàn văn các báo cáo kết quả nghiên cứu. Nhiều kết quả nghiên cứu trong CSDL đã và đang được áp dụng vào thực tế phục vụ phát triển KT-XH của đất nước. Đây thực sự là nguồn thông tin có giá trị đối với người dùng tin trong cả nước, đặc biệt là đối với những người làm công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

ProQuest Central là CSDL toàn văn đa ngành lớn nhất trên thế giới hiện nay.

• Cung cấp truy cập tới hơn 45 CSDL đầy đủ của NXB ProQuest với đa dạng tài liệu bao
trùm hơn 175 chủ đề.
• Đạt giải thưởng “
Best Online General Reference Service” của
Hiệp hội Phần mềm & Thông tin (SIIA) 2010 CODiEAward.
• Giao diện tìm kiếm của ProQuest đạt giải thưởng 
2015 Best
Interface 
của Charleston Advisors Annual Readers'Choice