Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Phenikaa vinh dự nhận giấy khen do Liên chi hội thư viện Đại học khu vực phía Bắc trao tặng

Liên chi hội thư viện Đại học khu vực phía Bắc trao tặng giấy khen tập thể cho Trung Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Phenikaa và khen thưởng cá nhân đối với ThS. Nguyễn Thị Dung - Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Phenikaa.

Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Phenikaa là thành viên thuộc Liên chi hội thư viện Đại học khu vực phía Bắc. Trong năm vừa qua, dưới sự dẫn dắt chỉ đạo của ThS Nguyễn Thị Dung, tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Phenikaa đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động của Liên chi hội thư viện Đại học khu vực phía Bắc và đạt được nhiều thành tích ở trong và ngoài trường.

Ghi nhận những cống hiến, đóng góp của Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Phenikaa, Liên chi hội thư viện Đại học khu vực phía Bắc đã trao tặng giấy khen cho tập thể Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Phenikaa Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Thông tin - Thư viện giai đoạn 2021-2023.

Bên cạnh đó Giám đốc TT Thông tin thư viện - ThS Nguyễn Thị Dung cũng được trao tặng Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Thông tin - Thư viện giai đoạn 2021-2023.