Chương trình “Phát triển kỹ năng đọc trong thời đại 4.0”.

Các em Sinh viên thân mến.

Nhằm xây dựng và phát triển kỹ năng và văn hóa đọc trong sinh viên, Trung tâm Thông tin thư viện phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Trường và Công ty CP Tư vấn và Phát triển Giáo dục Toàn cầu Speed Reading tổ chức chương trình “Phát triển kỹ năng đọc trong thời đại 4.0”.

- Thời gian: 19h00 – 21h30 ngày 21/12/2023
- Địa điểm: Tầng 6 - A10, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Phenikaa
- Chủ đề: Phát triển kỹ năng đọc trong thời đại 4.0
Trung tâm Thông tin thư viện thân mời các em sinh viên quan tâm đăng ký tham gia workshop.
Link đăng ký tham gia Workshop: https://forms.gle/4oHiRFyzrRDZmvdG7
Bạn cũng có thể quét mã QR kèm Post này để đăng ký
Thân mến.
----------------------------------
Cổng thông tin thư viện: http://library.phenikaa-uni.edu.vn
Thư viện điện tử: https://elib.phenikaa-uni.edu.vn